Znak obce Prapor obce
Kdybychom na této planetě prošli krajiny všech zeměpásů,
bude to nakonec jeden les, jedna polní cesta,
jedna pěšina v lukách nebo rybničná hráz v rodné krajině,
kam si soustředíme nejšťastnější i nejbolestnější okamžiky svého života.
/L. Stehlík/
Lnáře dne 8. května 2003 Mažoretky o přestávce fotbalového utkání Mažoretky o přestávce fotbalového utkání Mažoretky o přestávce fotbalového utkání
Výstava dětí v ZŠ Lnáře Výstava dětí v ZŠ Lnáře Výstava dětí v ZŠ Lnáře Výstava kronik a fotek na OÚ
Výstava kronik a fotek na OÚ Výstava kronik a fotek na OÚ Výstava kronik a fotek na OÚ Přípravy na svěcení praporu
Kůr
Odchod z kostela Před kostelem
Webové stránky obce Lnáře adresa:
OBECNÍ ÚŘAD LNÁŘE
Lnáře 74
387 42

tel. 383 495 126
fax. 383 495 231
e-mail obce Lnáře